Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Αλήθειες και Ψέματα


Μετά από πολλές συζητήσεις τόσο στη σχολή όσο και μέσω του "Διοίκηση Επιχειρήσεων" καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η παραφιλολογία στην Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στη σχολή μας κοντεύει να οδηγήσει πολλούς από εμάς στα όρια της τρέλας.

Διαγραφές , παραδιαγραφές , ρήτρες , πτυχιακές , πρακτικές , βαθμολογίες , εργασίες  εεεε ΣΤΟΠ. Ανάσα... ανάσα γιατί χανόμαστε.
Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.  Και λέγοντας αρχή, δεν εννοούμε τη δημιουργία του Κόσμου.Μην πιστεύετε ΤΙΠΟΤΑ από όσα ακούτε ή διαβάζετε αν δεν διασταυρώνετε πρώτα την οποιαδήποτε πληροφορία. Δεν είναι δυνατόν ΠΑΙΔΙΑ του 21ου αιώνα  , με γνώσεις πάνω στην πληροφόρηση όχι μόνο να δεχόμαστε παθητικά ότι ακούμε , αλλά και να το αναπαράγουμε χωρίς να  γνωρίζουμε την εγκυρότητα του.Πόσο μάλλον  σε θέματα τα οποία είναι σοβαρά και αφορούν το θέμα ΣΠΟΥΔΩΝ μας ,η παραπληροφόρηση αγγίζει τα όρια της μυθοπλασίας. 


Έτσι λοιπόν μαζέψαμε μερικά από τα πιο ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ερωτήματα σας και μετά από έρευνα σας τα παρουσιάζουμε (φυσικά αν έχετε κάποια διαφορετική έγκυρη ενημέρωση, πάνω στα θέματα που θα παρουσιάσουμε, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας , να το ψάξουμε και να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους) .
  
                 ΑΛΉΘΕΙΑ Ή ΨΈΜΑ ??
  • Ισχύει ότι με τον ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΝΟΜΟ μετά από τρεις (3) αποτυχημένες προσπάθειες σε ένα μάθημα διαγράφομαι από τη σχολή ?

Ο νέος Νόμος «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» αναφέρει το εξής Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα , με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του ,από επιτροπή από τρεις καθηγητές που έχουν το ίδιο ή συναφές  γνωστικό αντικείμενο , της σχολής που ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. (Άρθρο 33 , παράγραφος 9).

Διαβάζοντας το παραπάνω προφανώς και ΔΕΝ ΤΊΘΕΤΑΙ ΘΈΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ. Επίσης ούτε Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος αναφέρει κάτι ανάλογο. Μετά τις εκλογές για νέα διοίκηση του ιδρύματος σίγουρα θα αλλάξουν αρκετά άρθρα του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του ιδρύματος αλλά δεν πρόκειται να ισχύσει κάτι τέτοιο (ο νόμος είναι ισχυρότερος ενός εσωτερικού κανονισμού) . Αν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους υπάρξει ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ αλλαγή πάνω στο θέμα να είσαστε σίγουροι ότι θα το ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΉΣΟΥΜΕ !!

  • Αληθεύει ότι ένας καλός βαθμός πτυχιακής (από 9) μπορεί να αυξήσει το Μέσο Όρο του πτυχίου μου από 0,5 έως 1 μονάδα ?
Μία μονάδα ΜΟΝΟ ? Και τρεις με τέσσερα να πούμε καλλίτερα . . . 
Στο Βαθμό του πτυχίου μας υπολογίζονται τα μαθήματα και η πτυχιακή μας. Η πρακτική μας ΔΕΝ βαθμολογείται . Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από τον τύπο:

Β = δ1β1+δ2β2+.. +δνβν
δ1+δ2+... +δν

όπου   β1β2... βν   είναι   οι   βαθμοί   όλων   των   μαθημάτων   που
παρακολούθησε   ο   σπουδαστής   και   δ1δ2.. δν,   οι   αντίστοιχες
διδακτικές μονάδες, που αντιστοιχούν στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.
Η πτυχιακή μας έχει 10 πιστωτικές μονάδες. Και το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων που μπαίνουν στον υπολογισμό του πτυχίου μας είναι 220. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και μία ΑΡΙΣΤΗ πτυχιακή δεν δύναται να δώσει πάνω από 0,26 (περίπου) επιπλέον βαθμό στο πτυχίο μας.

Παράδειγμα :  Απόφοιτος του τμήματος μας χωρίς να προσμετράτε η πτυχιακή εργασία έχει ΜΟ 7.

Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται με 9 (ΑΡΙΣΤΑ). Ο νέος ΜΟ είναι 7,18 !! 


Συνεπώς μην ονειροβατούμε και ας δούμε την ΠΤΥΧΙΑΚΗ ως ένα μάθημα που έχει απλά ένα μεγάλο (σε σχέση με τα άλλα) αριθμό πιστωτικών μονάδων. Και φυσικά δεν αποτελεί το 30-40% του ΤΕΛΙΚΟΎ ΒΑΘΜΟΥ μας.

  • Η αναγραφή ρήτρας στο γραπτό μου απαγορεύεται ?
Κανένα νόμος ή εσωτερικός κανονισμός μέχρι τώρα ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ την ύπαρξη ρήτρας. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε καθηγητή αν θα δεχτεί ή όχι τη ρήτρα στο γραπτό.
Μην ξεχνάτε ότι ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΜΟ (π.δ 498/1984 (ΦΕΚ 176 Α΄)άρθρο 15 παράγραφος 5 )να βλέπετε τα γραπτά σας εντός ενός εξαμήνου από τη διεξαγωγή των εξετάσεων σας  (έχει γίνει εκτενής συζήτηση πάνω στο θέμα στους Παραλόγους ) .Αυτά για απόψε. Στείλτε μας τις απορίες σας ή τους προβληματισμούς σας σχετικά με τη σχολή και την Εκπαίδευση και ίσως έχουμε σύντομα ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ Νο2.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου