Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2014Η Πρακτική Άσκηση είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή, ο οποίος, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχει ξεκάθαρους επαγγελματικούς στόχους. Για όλα τα Τμήματα των ΤΕΙ η Πρακτική Άσκηση είναι μέρος του Προγράμματος Σπουδών με σαφές θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και κομβικό σημείο ενίσχυσης του τεχνολογικού τους χαρακτήρα.

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

TEDx University of Piraeus - "I change, we change"


Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ορκωμοσία Πτυχιούχων - Δεκέμβριος 2013