Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Διαδικασία πριν την αναχώρηση O επιλεγμένος φοιτητής αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι.-Α τα εξής: 
1.    
Έντυπο «Στοιχεία δικαιούχου» 2.    Έντυπο «Στοιχεία τραπέζης»  και ακολούθως προσέρχεται στο Τμήμα  Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων για την υποβολή: 1. Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης 2.  Φωτοαντίγραφου εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής (εφόσον έχει εκδοθεί για τη χώρα μετάβασης).   


O φοιτητής υπογράφει: 

1.    
Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (Training agreement [Τριμερής με τον Οργανισμό υποδοχής και τον Οργανισμό αποστολής   (Ίδρυμα Προέλευσης του φοιτητή) στα Αγγλικά]

2
.    Διμερή Συμφωνία με τον Όμιλο του Τ.Ε.Ι.-Α στα Ελληνικά

3. Υπεύθυνη Δήλωση για τις υποχρεώσεις του:
- πριν την αναχώρησή του στο εξωτερικό,
- κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
- μετά την επιστροφή του. 


Ο φοιτητής θα παραλάβει από το Τμήμα: 
 
1.    
Αντίγραφα των υπογεγραμμένων Συμβάσεων
2.    Γλωσσικό και πολιτισμικό οδηγό για τη χώρα μετάβασης σε CD-ROM.
3. Χάρτη φοιτητή Erasmus

4. Ασφαλιστικά 
συμβόλαια σε περίπτωση ατυχήματος και αστικής ευθύνης για τη χρονική περίοδο της σύμβασης. 5.    Το  ποσό της επιδότησης για τη διάρκεια της τοποθέτησης, σε ποσοστό που καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος  από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού
 
ü  Τι πρέπει να κάνω μόλις ξεκινήσω την πρακτική άσκηση;Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως μετά την εγκατάστασή του στο εξωτερικό τη διεύθυνσή του και τις τυχόν αλλαγές στα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης πρέπει να έχει τακτική επικοινωνία μέσω e-mail με το γραφείο Διεθνών Σχέσεων ώστε να ενημερώνει για την πορεία της πρακτικής άσκησης. 
ü  
Πώς και πότε θα εισπράξω την υποτροφία;
Η υποτροφία χορηγείται εντός 45 ημερών από τη θέση ισχύς της σύμβασης με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη χρηματοδοτηθεί το Ίδρυμα από την ΕΜ για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση.
Αν η έναρξη της πρακτικής συμπίπτει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος) τότε τα χρήματα κατατίθενται μόλις το Ίδρυμα λάβει τη χρηματοδότηση από το ΙΚΥ (συνήθως όχι αργότερα από τις αρχές Δεκεμβρίου).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου