Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Με την επιστροφή και ολοκλήρωση της τοποθέτησης o πρακτικά ασκηθείς σπουδαστής υποβάλλει

τελική έκθεση πρακτικής άσκησης
- τελική βεβαίωση από την Επιχείρηση υποδοχής για την ολοκλήρωση της  πρακτικής άσκησης (ημ/νίες έναρξης /λήξης, καθήκοντα εργασίας, αξιολόγηση, σχόλια κτλ., τυπωμένη σε επιστολόχαρτο της εταιρείας      - φωτοαντίγραφα καρτών επιβίβασης και εισιτηρίου επιστροφής σε περίπτωση που δεν προσκομίστηκαν πριν την αναχώρησή του φοιτητή στο εξωτερικό.
 
Ο σπουδαστής παραλαμβάνει εντός 10 εργάσιμων ημερών βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής του άσκησης υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου