Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με:  1. την κατάσταση αξιολόγησης που καταρτίζεται από τα Τμήματα βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από αυτά 2. τη διαθεσιμότητα των επιχειρήσεων υποδοχής κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, 3. τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης. 
Επισημαίνεται ότι η επιλογή από το Τμήμα δεν εξασφαλίζει και την κινητικότητα του φοιτητή, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου