Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τη στιγμή της άφιξής του, ο φοιτητής είναι αναγκαίο να επισκεφθεί το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος Υποδοχής και να παραλάβει τον ενημερωτικό οδηγό για τους εισερχόμενους σπουδαστές που θα του χορηγηθεί.

Οποιαδήποτε Αναθεώρηση της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement), η οποία κρίνεται απαραίτητη κατά την άφιξη του φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα ολοκληρώνεται και θα επισημοποιείται εντός ενός (1) μηνός από την άφιξή του.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου