Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENT αποτελεί δράση του εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/Lifelong Learning Programme(LLP)/ERASMUS. Από το 2007 υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών με τοποθέτηση για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα LLP/ERASMUS. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές -όχι πλήρη κάλυψη- διαφορετική για κάθε χώρα, όπως αυτή καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών). 

Σκοπός του προγράμματος είναι:
  • η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών
  • η γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς
  • η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών
Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά (2011-2012) η διάρκεια συμμετοχής έχει οριστεί στους 3 ή 6 μήνες με τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του ERASMUSPLACEMENT την 30η/09/2012.
Κατ' εξαίρεση ως τελική ημερομηνία ορίζεται η 31η/10/2012.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου