Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Aκαδημαϊκού έτους 2011-2012


Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατά την αρ.  10/ 14- 03-2012 συνεδρίασή του, αποφάσισε  ομόφωνα τη τροποποίηση του προγράμματος σπουδών  για το εαρινό εξάμηνο του Aκαδημαϊκού  έτους  2011-2012,  ως εξής:


              Πρόγραμμα Σπουδών 
      Ακαδημαϊκού  έτους 2011-2012                                         ΕΝΑΡΞΗ                   ΛΗΞΗ
Μαθήματα χειμερινού   Εξαμήνου
24-10-2011
03-02-2012
Εξετάσεις  Α΄ περιόδου χειμερινού Εξαμήνου για τα εξάμηνα Α,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ

Εξετάσεις  Β΄ περιόδου χειμερινού Εξαμήνου για τα εξάμηνα Δ,Ε,ΣΤ,Ζ
06-02-2012


28-02-2012
24-02-2012


05-03-2012

Ανανεώσεις Εγγραφών εαρινού Εξαμήνου
06-03-2012
15-03-2012
Μαθήματα εαρινού  Εξαμήνου
12-03-2012
22-06-2012
Εξετάσεις  Εαρινού Εξαμήνου
25-06-2012
10-07-2012
Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2012


03-09-2012

21-09-2012
Ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού Εξαμήνου

24-09-2012

28-09-2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου