Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Υποτροφίες Ιδρυμάτων 2011-2012 1. Υποτροφίες από το ίδρυμα Αγγέλου και Δεσπ. Ν. Σαλατέλλη
  ( http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=11151&spec=edu&type=1)
 2. Υποτροφίες από το ίδρυμα Ανδρέα Τσάρα
  (http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=11152&spec=edu&type=1)
 3. Υποτροφίες από το ίδρυμα Δημητρίου Ιωαννίδη Σιατιστέως(http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=11157&spec=edu&type=1)
 4. Υποτροφία από το κληροδότημα Δημητρίου Ασημακόπουλου(http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=11158&spec=edu&type=1)
 5. Υποτροφίες του Κυπαρισσοπουλείου κληροδοτήματος
  (http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=11163&spec=edu&type=1)
 6. Υποτροφίες από το ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για το έτος 2011-2012
  (http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=11171&spec=edu&type=1)
  Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες από το ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση
  (http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=11173&spec=edu&type=1)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου