Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2014Η Πρακτική Άσκηση είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή, ο οποίος, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχει ξεκάθαρους επαγγελματικούς στόχους. Για όλα τα Τμήματα των ΤΕΙ η Πρακτική Άσκηση είναι μέρος του Προγράμματος Σπουδών με σαφές θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και κομβικό σημείο ενίσχυσης του τεχνολογικού τους χαρακτήρα.


Προϋποθέσεις Πρακτικής άσκησης
Πρακτική άσκηση μπορούν να επιλέξουν και να πραγματοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο όσοι σπουδαστές ευρίσκονται από το 8ο εξάμηνο σπουδών και άνω και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς
1) Tα 2/3 όλων των μαθημάτων και
2) Όλα τα μαθήματα εκτός από 2 από τα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει (για περισσότερα)

Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης
Η Τουρνά-Γερμανού Ελένη είναι υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης,  έχει την επιστημονική ευθύνη για την υλοποίηση της δραστηριότητας στο σύνολό της και προεδρεύει στην Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης (χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας μευπευθύνους για την ΠΑ)


Διαδικασίες Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
Η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι φοιτητές προκειμένου να πραγματοποιήσουν την ΠΑ τους εξαρτάται εάν συμμετέχουν στην απλή ΠΑ ή στη χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), τηνονομαζόμενη ΠΑ με ΕΣΠΑ. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα για εκπόνηση της πρακτικής άσκησης σε εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του προγράμματος Erasmus Era Places (πληροφορίες από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τουΤΕΙ Αθήνας).

Θέσεις πρακτικής Άσκησης
Στον πίνακα φορέων παρουσιάζονται όλες οι επιχειρήσεις, οι Τράπεζες και οι Δημόσιοι οργανισμοί με τις οποίες το ΤΔΕ του ΤΕΙ Αθήνας συνεργάζεται στα πλαίσια της ΠΑ. Στον πίνακα φορέων (τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε) παρουσιάζονται όλες οι επιχειρήσεις, οι Τράπεζες και οι Δημόσιοι οργανισμοί με τις οποίες το ΤΔΕ του ΤΕΙ Αθήνας συνεργάζεται στα πλαίσια της ΠΑ. (για περισσότερα)

Για να δηλώσετε την πρακτική σας άσκηση:

  1.   Δηλώστε την στην καρτέλα μαθημάτων σας 
  2.   Κάνετε ηλεκτρονική αίτηση στο https://docs.google.com/forms/d/1gT3quWcCotZU9rTlCMQHdB47wU4YVixOrqj3gVkazmo/viewform
  3. Παραλαμβάνετε  τη Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης ύστερα από προγραμματισμένη συνάντηση με την κα. Γερμανού
Στο τέλος της ΠΑ

Πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, και όχι στο Γραφείο ΠΑ, τα παρακάτω δύο έγγραφα:
  • Το βιβλίο ΠΑ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από εσάς και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη σας.
      Προσοχή: Υπάρχει νέο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης το οποίο θα πρέπει να κατεβάσετε.
  • Μία βεβαίωση του εργοδότη που βεβαιώνει ότι πραγματοποιήσατε την ΠΑ σας στην επιχείρηση/οργανισμό του με τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους της ΠΑ, και το αντικείμενο στο οποίο απασχοληθήκατε, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.
Πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένα τα δύο ερωτηματολόγια της απλής ΠΑ τα οποία είναι το ερωτηματολόγιο του Φορέα και το ερωτηματολόγιο τουσπουδαστή.

             Αν έχετε πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση μέσω του ΕΣΠΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμό και τις διαδικασίες της πρακτικής άσκησης, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος, είτε σε προγραμματισμένες συναντήσεις που ορίζονται από τους υπεύθυνους (για ημερομηνίες, ελέγχετε τις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις της γραμματείας του τμήματος)


 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου