Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Δικαιολογητικά εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ΤΕΙ Αθήνας- Αίτηση για εγγραφή.

- Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

- Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ).

-Ειδικά οι άρρενες φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό γέννησης.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 είναι εδώ

Οι εγγραφές στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, λόγω των απεργιών των διοικητικών υπαλλήλων, θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013, ύστερα από σχετική ανακοίνωση της γραμματείας του τμήματος.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου