Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014 (Μέρος Α)Λίγο πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014 και πέρα από τις συμπτύξεις τμημάτων υπάρχουν και κάποιες αλλαγές σχετικά με την πρακτική άσκηση καθώς και με τη δήλωση μαθημάτων.

Τα αναμενόμενα:
Ανανεώσεις εγγραφών - Δηλώσεις Χειμερινού εξαμήνου 2013-14 από Τρίτη 24-09-2013 έως και Δευτέρα 30-09-2013 για όλα τα τμήματα. Σπουδαστής που δεν θα προχωρήσει σε αποστολή δήλωσης, θεωρείται ότι δεν έχει εγγραφεί για το χειμερινό εξάμηνο. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και μετά να τροποποιηθεί, μέχρι την ημερομηνία λήξης των εγγραφών χωρίς περιορισμό και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 35 ώρες (χωρίς καμία εξαίρεση) Τα μαθήματα Β', Δ' και ΣΤ' εξαμήνου δεν θα διδαχθούν την τρέχουσα περίοδο, συνεπώς δεν μπορούν να δηλωθούν (με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπάρχει ΕΜΒΟΛΙΜΗ εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές - το περασμένο ακαδημαϊκό έτος ίσχυε λόγω νόμου και αφορούσε μόνο το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013)

Αλλαγές:
1. Δηλώσεις μαθημάτων: Για την καλύτερη υλοποίηση του παιδαγωγικού σεναρίου των μεικτών μαθημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις αρκετών εξωτερικών αξιολογητών, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και στο εξής, οι σπουδαστές, στα μεικτά μαθήματα, θα δηλώνουν ταυτόχρονα υποχρεωτικά Θεωρία και Εργαστήριο, εκτός εάν ήδη έχουν ολοκληρώσει «επιτυχώς» ένα εκ των δύο.

Παράδειγμα:  - Ένας φοιτητής που δεν έχει δηλώσει ποτέ τη Στατική 1, όταν θα την δηλώσει θα είναι υποχρεωμένος να δηλώσει και τη Θεωρία και το Εργαστήριο.
- Ένας φοιτητής που έχει περάσει σε προηγούμενο εξάμηνο το Θεωρητικό ή το Εργαστηριακό μέρος, θα δηλώσει μόνο το μέρος που του υπολείπεται.

2. Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών: Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, οι σπουδαστές των Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας  έχουν τη δυνατότητα να ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση οφείλοντας ένα μάθημα ειδικότητας. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και μόνο, ισχύουν οι παλαιότερες αποφάσεις και οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση οφείλοντας έως δύο μαθήματα ειδικότητας.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου