Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Business Week 2012Τί είναι το Business Week ?


To ΜΒΑ's Society σε συνεργασία με τους φορείς του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει κάθε χρόνο μία εβδομάδα ομιλιών που ονομάζεται Business Week.


Πρόκειται για μια σειρά διαλέξεων που αποσκοπούν στη συνεχή και σφαιρική ενημέρωση και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μελλοντικών στελεχών των επιχειρήσεων σε τομείς που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντός τους.


Θέματα τα οποία συζητούνται κατά την διάρκεια των διαλέξεων αυτών αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής, της διοίκησης παραγωγής, της διασφάλισης ποιότητας, της στρατηγικής επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ, των πληροφοριακών συστημάτων, της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης και μιας πληθώρας προκλήσεων που καλούνται τα σύγχρονα στελέχη να γνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν.Περισσότερα σύντομα στη σελίδα του businessweek 20120 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου