Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Europass : Νέες προοπτικές μάθησης και εργασίας στην Ευρώπη - Νέες προοπτικές μάθησης και εργασίας στην ΕυρώπηΣχετικά με το Europass


Τι είναι το Europass;

Πέντε έγγραφα που σας βοηθούν να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με σαφή και εύληπτο τρόπο στην Ευρώπη:
- Δύο έγγραφα ελεύθερης πρόσβασης, που συμπληρώνονται από ευρωπαίους πολίτες:
 • το Bιογραφικό σημείωμα σάς παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας βιογραφικό σημείωμα Europass σε απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας τον οδηγό ή μεταφορτώνοντας το έντυπο, τα παραδείγματα και τις οδηγίες.
 • το Διαβατήριο γλωσσών είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και προσόντων Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας διαβατήριο γλωσσών Europass σε απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας τον οδηγό ή μεταφορτώνοντας το έντυπο, τα παραδείγματα και τις οδηγίες.
- Τρία έγγραφα που εκδίδονται από αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης:
 • η Κινητικότητα Europass καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
 • το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο εξωτερικό.
 • το Παράρτημα διπλώματος περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο εξωτερικό.
- Το δίκτυο Εθνικών Κέντρων Europass – το πρώτο σημείο επαφής για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Europass.

Ο στόχος του

Να βοηθά:
 • τους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να βρουν θέση εργασίας ή ευκαιρία εκπαίδευσης
 • τους εργοδότες να κατανοήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού
τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης να καθορίσουν και να διαδώσουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης.

_________________________________________________________

Για μαθητές και φοιτητές επισκεφτείτε τη σελίδα του europass και βρείτε

 •  ευκαιρίες εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην χώρα σας ή στο εξωτερικό
 • πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες σπουδών ή πρακτικής άσκησης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

  πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων σας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου