Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ERA-PLACES (Πρακτική Ασκηση) - Συχνές ερωτήσεις


 Έχω δικαίωμα συμμετοχής;Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τμήμα καθώς και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας του ενδιαφερομένου καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο για σπουδές, δικαιούνται να συμμετάσχουν δεύτερη φορά στο ERASMUS για πρακτική άσκηση μέσω της δράσης Era-places.

Όσοι φοιτητές έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO DA VINCI δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENT.


Ο φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Era-places εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:- βρίσκεται στο ανώτερο εξάμηνο σπουδών, (αυτό που έχει οριστεί από το τμήμα ως επιλέξιμο εξάμηνο πρακτικής άσκησης),
- έχει ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα για πρακτική άσκηση 
και - είναι πιστοποιημένος γνώστης ξένης γλώσσας. 

Πού μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση;
 Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
- Αυστρία (AT)
- Βέλγιο (BE)
- Βουλγαρία (BG)
- Γαλλία (FR) 
- Γερμανία (DE)
- Δανία (DK) 
- Εσθονία (EE)
- Ηνωμένο Βασίλειο (UK)
- Ιρλανδία (IE)
- Ισπανία (ES)
- Ιταλία (IT)
- Κύπρος (CY)
- Λετονία (LV)
- Λιθουανία (LT)
- Λουξεμβούργο (LU)
- Μάλτα (MT)
- Ολλανδία (NL)
- Ουγγαρία (HU)
- Πολωνία (PL)
- Πορτογαλία (PT)
- Ρουμανία (RO)
- Σλοβακία (SK)
- Σλοβενία (SI)
- Σουηδία (SE)
- Τσεχία (CZ)
- Φινλανδία (FI).
Στις χώρες του ΕΟΧ:
- Ισλανδία (IS)
- Λίχτενσταιν (LI)
- Νορβηγία (NO)
- Τουρκία (TR).
Για το ακαδημαϊκό έτος 2011/12 η Κροατία, η Μάλτα και η Ελβετία είναι πλήρη μέλη του προγράμματος LLP τόσο για τις κεντρικές όσο και τις αποκεντρωμένες δράσεις του.

Ποιοι θεωρούνται επιλέξιμοι ή μη επιλέξιμοι φορείς απασχόλησης;
 
  • Επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης θεωρούνται κάθε μορφής επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού ή κοινωνικού τομέα ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητα (π.χ. ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρείες, νοσοκομεία, βιομηχανίες κλπ.)
  • Μη επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης είναι:
- Οι οργανισμοί και οι άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm),
- Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)
- Διπλωματικές αντιπροσωπείες της χώρας προέλευσης του φοιτητή π.χ. πρεσβείες, προξενεία.
Άλλες αντιπροσωπείες ή δημόσιοι οργανισμοί (π.χ. μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή, αποτελούν επιλέξιμους φορείς αρκεί να διαπιστώνεται ότι τηρείται η προϋπόθεση της διεθνικότητας. 

Πώς θα βρω Φορέα Υποδοχής;
 

Για την εύρεση Φορέα Υποδοχής ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να συμβουλευτεί τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματός  του, το διαδίκτυο ή την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας.
Ο φοιτητής αποστέλλει στους φορείς που επιθυμεί να μετακινηθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή/και το αντίστοιχο application form ζητώντας να γίνει δεκτός για πρακτική άσκηση.
Αν υπάρξει θετική ανταπόκριση, ζητάει έγγραφη βεβαίωση αποδοχής (e-mail ή έντυπη μορφή) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα δικαιολογητικά της αίτησης.
Επισημαίνεται ότι, εάν η τοποθέτηση λάβει χώρα σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, αυτή αφορά μόνο στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με τη συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο έργο ή στην παροχή βοηθητικής εργασίας σε πρόγραμμα διδασκαλίας συγκεκριμένου Καθηγητή.

Πώς θα ασφαλιστώ;
 

Οι φοιτητές οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό και θα μετακινηθούν προς μία από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένοι, πριν από την αναχώρησή τους για το εξωτερικό.
Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιον φορέα και με την προϋπόθεση ότι τους έχει ήδη χορηγηθεί μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας βιβλιάριο υγείας του ΤΕΙ-Α, εφοδιάζονται με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από τη Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας.

Οι φοιτητές που πρόκειται να μεταβούν στην Τουρκία πρέπει να επικοινωνήσουν με το Φορέα Κατάρτισης για να πάρουν πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλισή τους. 

Οι δύο επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις (ατύχημα και αστική ευθύνη) που χρειάζονται γίνονται ιδιωτικά και επιβαρύνουν οικονομικά τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από το γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας. 


Ποιο είναι το ποσό της υποτροφίας;

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής και διαφοροποιείται κατ’ έτος. 
Η υποτροφία είναι συμπληρωματική και στοχεύει στο να καλύψει τη διαφορά κόστους ζωής μεταξύ της χώρας μας και της χώρας στην οποία μεταβαίνουν οι φοιτητές
.

Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν οι φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό με την υποτροφία ERASMUS. 


Πού θα μείνω στο εξωτερικό;

Η αναζήτηση στέγης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Αν η πρακτική άσκηση γίνει σε Πανεπιστήμιο, πρέπει να επικοινωνήσει με το αντίστοιχο
International Office του Πανεπιστημίου υποδοχής για να ενημερωθεί για τις παροχές προς τους φοιτητές ERASMUS. 

Μπορώ να ακυρώσω τη μετακίνηση;
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο φοιτητής αναγκαστεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENT τότε οφείλει να το δηλώσει αμέσως και να το αιτιολογήσει εγγράφως στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Ταυτόχρονα πρέπει να ειδοποιήσει και τον Φορέα Υποδοχής.
Εάν ο φοιτητής έχει ήδη εισπράξει και το ποσό της υποτροφίας, θα ζητηθεί η άμεση επιστροφή του. 


Η περίοδος της πρακτικής άσκησης αναγνωρίζεται;

Το Πανεπιστήμιο είναι υποχρεωμένο να αναγράφει στο Παράρτημα Διπλώματος την περίοδο της πρακτικής άσκησης ή να προσδίδει σε αυτήν τις αντίστοιχες πιστωτικές Μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου