Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ


Η ύλη που θα εξεταστεί στις προσεχείς εξετάσεις του πιο πάνω μαθήματος περιλαμβάνεται στα κεφάλαια 1 έως 13 του βιβλίου ΧΡΗΜΑ_ΠΙΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Β΄ έκδοση του Ζαχαριάδη- Σούρα. Συμπληρωματικό υλικό πάνω στα θέματα που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ύλη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος (σύνδεσμος: εκπαιδευτικό υλικό -> παρουσιάσεις) με τη μορφή διαφανειών.
Η παρουσίαση με τίτλο «Νομισματική πολιτική- Πληθωρισμός» περιέχει επί πλέον ύλη.  Ο σύνδεσμος « σημειώσεις» περιλαμβάνει άρθρα που έχουν απλά ενημερωτικό σκοπό χωρίς να περιλαμβάνονται στην ύλη των εξετάσεων. 
Τμήματα των πιο πάνω κεφαλαίων που μπορούν να αφαιρεθούν από τη μελέτη:
Κεφ. 4.4.(ii) (σελ 104-110)
Κεφ. 6.7.(i) (σελ 132-136)
Κεφ 8.9 σελ 175-179
Κεφ 9, περιληπτικά-επιγραμματικά.
Από τις 11 Ιανουαρίου θα γίνουν επαναλήψεις και παρουσιάσεις των εργασιών.

Η διδάσκουσα
Ελένη Θάνου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου