Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργία Χρηματιστηρίου Αξιών και Παραγώγων


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

1.    Ότι έχουμε πει στην τάξη
2.    Ασκήσεις σχετικές με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων (παραδείγματα έχουν αναρτηθεί στο! σύνδεσμο «ασκήσεις» του μαθήματος στο www.education.teiath.gr

3.    Οδηγός για τη μελέτη σας θα είναι οι ερωτήσεις ελέγχου μάθησης στο σύνδεσμο «τεστ αυτοαξιολόγησης». Τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές θα βρείτε μελετώντας το υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος κάτω από το σύνδεσμο «εκπαιδευτικό υλικό». Τα αρχεία που απαρτί! ζουν την ύλη έχουν σχετική ένδειξη, τα υπόλοιπα είναι ενημερωτ! ικά.
4.    Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων μπορείτε να συμβουλεύεστε τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου (τελευταία έκδοση 2011) ο οποίος είναι επίσης αναρτημένος στο e-class με τίτλο «Rulebook XA 2011.pdf».
5.    Τέλος, από το βιβλίο των Κιόχος Π ,  Παπανικολάου, Κιόχος Α. «Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών - Διεθνή Χρηματιστήρια» θα διαβάσετε τα κεφάλαια:
Κ.1. σελ 41-45, Κ.2. σελ 47-48 και 53-60, Κ.3. σελ 64-69, Κ.5. σελ 91-98, Κ.12 σελ 211-212 και ενότητες 12.12 και 12.13.,Κ.13 όλο, Κ.14 287-300 και Κ.18 όλο. 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου