ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012


Η εξεταστέα ύλη βασίζεται στο βιβλίο «ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» του Ζαχαριάδη-Σούρα, 2η έκδοση.
Κεφάλαιο 2. Η ζήτηση, η προσφορά και οι ελαστικότητες τους
Κεφάλαιο 3, Η καταναλωτική συμπεριφορά και ο νόμος της ζήτησης (μέχρι σελ 132)
Κεφάλαιο 4. Η λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς
Κεφάλαιο 5 Η παραγωγή, το κόστος, τα έσοδα και τα κέρδη της επιχείρησης (σελ 193-196 εκτός)

Κεφάλαιο 6! . Το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας
Κεφάλαιο 8 Η μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης
Κεφάλαιο 9. Η επιχείρηση στην τελείως ανταγωνιστική αγορά
Κεφάλαιο 11 Η μονοπωλιακή επιχείρηση
Κεφάλαιο 12. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο
Κεφάλαιο 15 Οι αγορές των παραγωγικών συντελεστών- Εργασία μέχρι σελ 374, καθώς και οι δύο τελευταίες σελίδες στο φυλλάδιο Ασκήσεων.
Γενικώς η μελέτη να επικεντρώνεται στις έννοιες, υποθέσεις, ορισμούς, συνθήκες ισορροπίας, συμπεράσματα καθώς και στα παραδείγματα και όχι στις μαθηματικές αποδείξεις.
Επιπλέον, το φυλλάδιο των ασκήσεων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος  (περιέχει 19 ασκήσεις και ένα πίνακα).