Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

ΕΝΑΡΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 θα ξεκινήσουν Δευτέρα 31/10/2011
Το πρόγραμμα ανά αίθουσα έχει αναρτηθεί στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του blog μας , καθώς και στο ΕΞΑΜΗΝΑ.

Στην Αίθουσα Κ7.006 γίνονται τα εργαστήρια των μαθημάτων
·        Βάσεις Δεδομένων
·        Στρατηγικό Management
·        Διοίκηση Έργου
·        Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Στην Αίθουσα Κ7.202 γίνονται τα εργαστήρια των μαθημάτων
·        Διοίκηση  Πληροφοριακών Συστημάτων MIS
·        Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
·        Ηλεκτρονικό Εμπόριο
·        Διαχείριση Σχέσεων Πελατών CRM
Στην Αίθουσα Κ7.207 γίνονται τα εργαστήρια των μαθημάτων
·        Εισαγωγή στους Η/Υ
·        Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Στην Αίθουσα Κ6.015  γίνονται τα εργαστήρια των μαθημάτων
·        Επιχειρησιακή Έρευνα
·        Αξιολόγηση Επενδύσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εργαστήριο του μαθήματος «Ηλεκτρονικό Εμπόριο»  που προγραμματίστηκε να γίνεται κάθε Δευτέρα 08.00-10.00 ματαιώνεται λόγω μη επαρκούς αριθμού συμμετεχόντων. Οι φοιτητές που επέλεξαν την παραπάνω ώρα θα πρέπει να εγγραφούν στα υπόλοιπα διαθέσιμα τμήματα σε συνεργασία με τον διδάσκοντα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου