Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 2011-2012

Η εξεταστική περίοδος για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 θα είναι η εξής :

A' Εξεταστική περίοδος --> 06-02-2012 έως 24-02-2012 (διάρκεια 3 εβδομάδες)
Στην εξεταστική αυτή θα εξετασθούν τα μαθήματα  Α , Γ , Δ, Ε , ΣΤ , Ζ εξαμήνων

Β' Εξεταστική περίοδος  -->  28-02-2012  έως 05-03-2012 (διάρκεια 1 εβδομάδας)
Στην εξεταστική αυτή θα εξετασθούν τα μαθήματα   Δ, Ε , ΣΤ , Ζ εξαμήνων

Αν αναρωτιέστε για το αν τα μαθήματα των Δ , Ε , ΣΤ , Ζ εξαμήνων θα εξετάζονται για 3 εβδομάδες ή θα υπάρξει μια εβδομάδα κενό ,αυτό δεν δύναται να σας το απάντησει ακόμα ούτε η γραμματεία.
Για περισσότερες πληροφορίες αναμένουμε , μετά τα μέσα του μήνα , τη δημοσιοποίηση του προγράμματος της εξεταστικής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου