Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Νέος νόμος πλαίσιο και χρόνος σπουδών - Παραδείγματα


Ο χρόνος σπουδών και η φοιτητική ιδιότητα αποτελούν δυο παραμέτρους άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους αλλά και με την πρόνοια που παρέχει το κράτος προς τους φοιτητές αλλά πάνω από όλα σχετίζονται με την ποιότητα σπουδών που προσφέρουν τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Με στόχο πάντα την ομαλή και χωρίς αιφνιδιασμούς μετάβαση σε ένα νέο περιβάλλον, όπου επιτυγχάνεται, εκτός των άλλων και ο εξορθολογισμός σε ό,τι αφορά το χρόνο σπουδών, μέσα από την σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου των αιώνιων, ανενεργών φοιτητών, είναι αναγκαία η αναλυτική παρουσίαση των σημείων που ο νέος νόμος προβλέπει για το ζήτημα αυτό. Βασικό σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι η δυνατότητα που δίδεται σε κάθε Ίδρυμα να προχωρεί σε ρύθμιση του ανώτατου ορίου χρόνου σπουδών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε επιστημονικού αντικειμένου.  Πιο συγκεκριμένα:
Χρόνος σπουδών για νέους φοιτητές
Ο χρόνος σπουδών για τους φοιτητές που θα εισαχθούν στα ΑΕΙ μετά την ψήφιση του νέου νόμου θα είναι ίσος με τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών για τη λήψη πτυχίου προσαυξημένο κατά 2 έτη ή 4 εξάμηνα. Για την περίπτωση των φοιτητών μερικής φοίτησης ο χρόνος σπουδών φτάνει ως και το διπλάσιο από τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών για τη λήψη πτυχίου.


Παραδείγματα

Πίνακας 1. Παραδείγματα χρόνου σπουδών φοιτητών κανονικής φοίτησης
ΙδιότηταΚανονικά έτη σπουδώνΕπιπλέον έτη σπουδών που θεωρείται ενεργός ο φοιτητήςΣυνολικός χρόνος σπουδών
Φοιτητής χημείας426
Φοιτητής πολυτεχνείου527
Φοιτητής ιατρικής628

Πίνακας 2. Παραδείγματα χρόνου σπουδών φοιτητών μερικής φοίτησης
ΙδιότηταΚανονικά έτη σπουδώνΕπιπλέον έτη σπουδών που θεωρείται ενεργός ο φοιτητής μερικής φοίτησηςΣυνολικός χρόνος σπουδών
Φοιτητής χημείας448
Φοιτητής πολυτεχνείου5510
Φοιτητής ιατρικής6612

Χρόνος σπουδών για υπάρχοντες φοιτητές
Για τους φοιτητές που ήδη είναι εγγεγραμμένοι στα ΑΕΙ θα ισχύσουν τρεις περιπτώσεις ανάλογα με τον χρόνο πρώτης εγγραφής και το χρόνο κανονικών σπουδών. Ως ορόσημο τίθεται το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Σε κάθε περίπτωση τα Ιδρύματα μέσω της δημοσίευσης του Οργανισμού τους θα είναι σε θέση να τροποποιήσουν ανάλογα τα χρονικά όρια με βάση επιστημονικά και λοιπά κριτήρια, για τα οποία ο φοιτητής θα διατηρεί ή θα χάνει τη φοιτητική ιδιότητα.

Πιο συγκεκριμένα:
1η Περίπτωση
Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Ιούλιος 2012)θα έχουν συμπληρώσει 2ν+1 έτη σπουδών θα διατηρούν την φοιτητική τους ιδιότητα ως και το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (δηλαδή για ακόμα 2 έτη ή για 4 εξάμηνα).
Πίνακας 3. Παραδείγματα χρόνου σπουδών φοιτητών που το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα έχουν συμπληρώσει τα 2ν+1 έτη σπουδών
ΙδιότηταΚανονικά έτη σπουδώνΈτη σπουδών ως το τέλος του ακαδ. έτους 2011-2012 (Ιούλιος 2012)Συνολικός χρόνος σπουδών
Φοιτητής χημείας4≥9≥11
Φοιτητής πολυτεχνείου5≥11≥13
Φοιτητής ιατρικής6≥13≥15
2η Περίπτωση
Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Ιούλιος 2012)θα έχουν συμπληρώσει ν+2 έτη σπουδών θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα ως και το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (δηλαδή για ακόμα 3 έτη ή για 6 εξάμηνα).
Πίνακας 4. Παραδείγματα χρόνου σπουδών φοιτητών που στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Ιούλιος 2012) θα έχουν συμπληρώσει τα ν+2 έτη σπουδών
ΙδιότηταΚανονικά έτη σπουδώνΈτη σπουδών ως το τέλος του ακαδ. έτους 2011-2012 (Ιούλιος 2012)Συνολικός χρόνος σπουδών
Φοιτητής χημείας4≥6≥9
Φοιτητής πολυτεχνείου5≥7≥10
Φοιτητής ιατρικής6≥8≥11

3η Περίπτωση
Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Ιούλιος 2012) δεν θα έχουν συμπληρώσει ν+2 έτη σπουδών θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα για ακριβώς το διπλάσιο χρόνο σπουδών σε σχέση με τα κανονικά έτη σπουδών.
Πίνακας 5. Παραδείγματα χρόνου σπουδών φοιτητών που στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Ιούλιος 2012) δεν θα έχουν συμπληρώσει τα ν+2 έτη σπουδών
ΙδιότηταΚανονικά έτη σπουδώνΈτη σπουδών ως το τέλος του ακαδ. έτους 2011-2012 (Ιούλιος 2012)Συνολικός χρόνος σπουδών
Φοιτητής χημείας4π.χ. 58
Φοιτητής πολυτεχνείου5π.χ 610
Φοιτητής ιατρικής6π.χ. 712

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου