Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Συχνές ερωτήσεις1. Ποιες ημέρες και ώρες δέχεται φοιτητές η γραμματεία;

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 11.00 ως τις 13.00.

2. Που μπορώ να ενημερώνομαι για τις ανακοινώσεις της γραμματείας;
α. Η γραμματεία του τμήματος αναρτά ανακοινώσεις στο διαδίκτυο στην ίδια πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι φοιτητές για την εγγραφή τους. Στον παρακάτω σύνδεσμο https://estudy.teiath.gr/unistudent/events.asp?annType=1&mnuid=eventAnn& βρίσκονται ταξινομημένες οι ανακοινώσεις για όλα τα τμήματα του ΤΕΙ, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
β. Ανακοινώσεις που απευθύνονται στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αναρτούνται επίσης και στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
γ. Γενικές ανακοινώσεις που απευθύνονται σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ, κατ΄ επέκταση και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, αναρτώνται στην κεντρική σελίδα του ΤΕΙ http://www.teiath.gr/

3. Που μπορώ να βρω σημειώσεις των καθηγητών για τα μαθήματα που διδάσκουν;
Στους προσωπικούς διαδικτυακούς τόπους των καθηγητών (διαθέσιμοι από το μενού Προσωπικό/Μόνιμο Διαθέσιμο Προσωπικό, αριστερά) καθώς και στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης https://education.teiath.gr/ 

4. Τι συμβαίνει αν αμελήσω να κάνω ανανέωση της εγγραφής μου στα χρονικά πλαίσια που έχουν δοθεί;
Κάθε σπουδαστής υποχρεούται να κάνει ανανέωση της εγγραφής του μέχρι να αποφοιτήσει. Είναι υποχρέωσή του να φροντίσει να εγγραφεί εγκαίρως (προτιμότερο όχι την τελευταία ημέρα εγγραφών, προς αποφυγή τεχνικών δυσκολιών), και να βεβαιωθεί ελέγχοντας και την επόμενη ημέρα στο σύστημα πως έχει εκδοθεί βεβαίωση εγγραφής του. Σε περίπτωση που σπουδαστής αμελήσει να ανανεώσει την εγγραφή του μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το ίδρυμα, αναστέλλεται η σπουδαστική του ιδιότητα για το εξάμηνο αυτό. Σε περίπτωση δε, που αμελήσει να εγγραφεί είτε για 2 συνεχόμενα, είτε για 3 μη συνεχόμενα εξάμηνα, αυτόματα διαγράφεται από το τμήμα.

5. Από που θα προμηθευτώ τα βιβλία που δικαιούμαι;
Πληροφορίες επί του θέματος στον σύνδεσμο http://www.teiath.gr/articles.php?id=10532〈=el

6. Πώς υπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου μου;
Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:
Β.Π. = (β1δ1+ β2δ2+…+βνδν) / (δ1+δ2+…+δν)
όπου β1, β2, .....βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής και δ1, δ2, .....δν, οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες, που αντιστοιχούν στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

7. Πόσο διάστημα μεσολαβεί ανάμεσα την ολοκλήρωση των σπουδών και την έκδοση του πτυχίου μου;
Ο σπουδαστής που έχει ολοκληρώσει την φοίτησή του παραλαμβάνει το πτυχίου του στην ορκωμοσία. Στο διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση της φοίτησης έως την ορκωμοσία λαμβάνει Βεβαίωση Πτυχίου, διάφορη του πτυχίου, στην οποία όμως αναγράφονται τα ίδια στοιχεία.

8. Κάθε πότε γίνονται ορκωμοσίες;
Οι ορκωμοσίες γίνονται 2 φορές ανά έτος, τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται κάθε έτος από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ.

9. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αναλάβω πτυχιακή εργασία;
Η ανάληψη πτυχιακής εργασίας είναι δυνατή στο τελευταίο έτος σπουδών, χωρίς περιορισμούς από προαπαιτούμενα μαθήματα. Παρόλα αυτά είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε επιβλέποντα καθηγητή, ανάλογα με το θέμα της πτυχιακής, να ζητήσει από τον φοιτητή να έχει περάσει συγκεκριμένα μαθήματα.

10. Μπορώ να διαλέξω από όλους τους καθηγητές του τμήματος επιβλέποντα για την πτυχιακή μου;
Ναι. Όλοι οι καθηγητές, μόνιμο και έκτακτο διδακτικό προσωπικό, μπορούν να επιβλέψουν πτυχιακές εργασίας.

11. Πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να καθυστερήσω την παράδοση της πτυχιακής μου;
Το χρονικό διάστημα που δίδεται για την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας είναι 6 ημερολογιακοί μήνες. Στην περίπτωση που δεν επαρκεί το διάστημα αυτό, επιτρέπονται, με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή και την ανάλογη αιτιολογία, δύο τρίμηνες παρατάσεις. Μετά το πέρας και των παρατάσεων αυτών, απαιτείται η αλλαγή τόσο επιβλέποντα καθηγητή όσο και γνωστικού πεδίου.

12. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να αλλάξω το θέμα της πτυχιακής μου;
Μετά το πέρας ενός ημερολογιακού έτους από την ανάληψη του προηγούμενου θέματος.

13. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να αλλάξω επιβλέποντα καθηγητή για την πτυχιακή μου;
Μετά το πέρας ενός ημερολογιακού έτους.

14. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κάνω πρακτική;
Η πρακτική άσκηση γίνεται στο 8ο εξάμηνο,. Προαπαιτείται να έχει περάσει ο σπουδαστής τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων (26 από τα 39), καθώς και όλα τα μαθήματα ειδικότητας. (σημ.: Με απόφαση του συμβουλίου ΤΕΙ, επιτρέπεται η πρακτική άσκηση και με 2 χρωστούμενα μαθήματα ειδικότητας.)

15. Μπορώ να διακόψω την πρακτική μου άσκηση;
Η πρακτική άσκηση είναι εξάμηνη και συνεχής. Η διακοπή της επιτρέπεται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Απαιτείται έγγραφη αίτηση η οποία θα κριθεί από το συμβούλιο του τμήματος. 

16. Που θα απευθυνθώ για την έκδοση κάρτας σίτισης;
Στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας.

17. Που θα απευθυνθώ για την έκδοση σήματος ώστε να παρκάρω το όχημά μου στο parking του ιδρύματος;
Στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.

πηγή : 
http://www.teiath.gr/sdo/de/categories.php?id=12763&lang=el#faq1

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου